אחד המקומות הטובים והנקיים שהייתי בתקופה האחרונה
ממליץ מניסיון אישי בלבד!

שגיב,